Wordt verstuurd...

Abortus Nazorg

Abortus Nazorg

Rondom abortus hangt veel taboe; er wordt niet makkelijk over gepraat door vrouwen die dit hebben mee gemaakt, of voor deze keuze hebben gestaan. Hierdoor hebben vrouwen die voor deze keuze hebben gestaan vaak het gevoel hierin alleen te staan. Toch kiezen jaarlijks ruim 30.000 vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt, voor een afbreking van de zwangerschap (bron: www.igj.nl)
Het taboe zorgt ervoor dat vrouwen die een abortus hebben ondergaan, groter risico lopen in een isolement terecht te komen. Dit maakt de verwerking extra lastig.

Begeleiding

Een abortus is een ingrijpende beslissing. De keuze voor een abortus na een onbedoelde zwangerschap kan gepaard gaan met gevoelens van leegte, verlies en rouw. Ook wanneer je het gevoel hebt dat het, op dat moment, de beste keuze was voor jou; ook al stond en sta je achter je beslissing, toch denk je er nog veel aan, of de emoties hierover overvallen je op de meest onverwachte momenten. Dat kan ook pas jaren later zijn, bijvoorbeeld doordat een bepaalde gebeurtenis ervoor zorgt dat bepaalde gevoelens of herinneringen opeens naar boven komen, of als je bijvoorbeeld weer (gepland en gewenst) zwanger raakt. Sommige vrouwen hebben herbelevingen van de ingreep, anderen hebben sterke gevoelens van spijt en twijfel. Het is voor de verwerking van groot belang dat je hierover praat, of schrijft, soms ook kunnen creatieve manieren helpend zijn om verdriet te verwerken en te rouwen om het verlies. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van vrouwen die een abortus hebben gehad. We bieden begeleiding individueel maar ook in groepsverband; aanmelden voor de gespreksgroep kan altijd; zodra er voldoende aanmeldingen zijn, starten wij een groep. Als je je hiervoor aanmeldt, volgt er altijd eerst een vrijblijvend intake gesprek. Hierin wordt bekeken of de groep iets voor je is en kijken we ook of dit zal voldoen aan wat je nodig hebt. Eventueel kan een individueel traject gestart worden wanneer er nog geen groep start.

Andere Specialismen

Adoptie & Afstammingsvragen
Onbedoeld Zwanger
Abortus Nazorg
Tienerouderschap
Ongewenst Kinderloos
Zwangerschapsverlies
EMDR
EFT Relatietherapie